Terapie manualne – współczesne kręgarstwo

17 marca 2015

W dniach 14-15 lipca 2012 r. odbyły się zajęcia ze stopnia III kursu „Terapie manualne – współczesne kręgarstwo”. Były to zajęcia kończące całość merytoryczną kursu, który składał się z trzech stopni. Kurs obejmował m.in. takie zagadnienia, jak: podstawy terapii manualnej, wybrane zagadnienia anatomii i biomechaniki, przyczyny powstawania zaburzeń czynności narządu ruchu, proces degeneracyjno-zwyrodnieniowy, ćwiczenia lecznicze i profilaktyczne, doskonalenie mobilizacji i technik diagnostycznych, manipulacje kręgosłupa i stawów obwodowych, przyczyny powstawania i leczenie skolioz oraz wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej.

Zajęcia prowadził Andrzej Nikoniuk, dyplomowany kręgarz, mistrz terapii manualnej – chiroterapeuta.